Tillbaka till api.kvittar.se »

Start

Från Kvittar API

Innehåll

Börja integrera med Kvittar!

1. Vilket programmeringsspråk använder du?

Kvittar har idag färdiga kodexempel för programmeringsspråken PHP, Java och .NET (C#).

Om du använder något annat programmeringsspråk kan du själv utveckla en lösning genom att utgå från dokumentationen av vårt API. Dokumentationen hittar du här

2. Begär API-nycklar från Kvittar (sandlåda)

För att kunna kommunicera med Kvittar måste du ha användaruppgifter i form utav tre nycklar:

  • Kvittar Public Key: Publik nyckel som är unik för just dig
  • Kvittar Private Key: Privat nyckel som är unik och måste hållas hemlig
  • Machine ID: Unik ID för en kassaapparat registrerad hos Kvittar

När du vill börja arbeta med din koppling till Kvittar får du dessa API-nycklar av Kvittar. Kontakta oss.

3. Börja utveckla (sandlåda)

Skillnaden mellan vår testmiljö (sandlådan) och den skarpa miljön är att vi i testmiljön tillåter lösningar som inte är helt färdigutvecklade.

När du utvecklar mot vår sandlåda är det två viktiga URL:er (adresser) att komma ihåg:

Registrera ett användarkonto på sandlådan för min.kvittar.se för att kontrollera att de kvitton du skickar till http://api.commerce.sandbox.kvittar.se stämmer.

Om du har frågor om specifika felmeddelanden under utvecklingen är du välkommen att kontakta oss.

4. Lansera (skarp miljö)

När kopplingen till Kvittar är klar att lanseras kontaktar du oss och får en ny uppsättning API-nycklar för den skarpa miljön.

I den skarpa miljön görs alla anrop till https://api.commerce.kvittar.se